Sort BY: Sort BY:

Start List / Стартов ред

Modern / Juniors / Formation / FINAL (27:10 min)

Modern / Adults / Formation / FINAL (26:19 min)

Show Dance / Juniors / Formation / FINAL (25:37 min)

Ballet / Juniors / Solo Female / 1/4 FINAL (01:27:07 min) 17-06-2022 Friday 09:00

stage 1 / сцена 1

Ballet / Children / Solo Female / 1/4 FINAL (59:29 min) 17-06-2022 Friday 09:30

stage 2 / сцена 2

Ballet / Baby / Solo Female / FINAL (03:16 min) 17-06-2022 Friday 11:00

stage 2 / сцена 2

Majorette / Children / Formation / FINAL (03:18 min) 17-06-2022 Friday 11:00

stage 1 / сцена 1

Majorette / Juniors / Formation / FINAL (03:32 min) 17-06-2022 Friday 11:05

stage 1 / сцена 1

Ballet / Mini / Solo Female / FINAL (12:04 min) 17-06-2022 Friday 11:10

stage 2 / сцена 2

Ballet / Adults / Solo Female / FINAL (19:46 min) 17-06-2022 Friday 11:10

stage 1 / сцена 1

Ballet / Children / Solo Female / 1/2 FINAL (24:07 min) 17-06-2022 Friday 11:30

stage 2 / сцена 2

Ballet / Juniors / Solo Female / 1/2 FINAL (23:00 min) 17-06-2022 Friday 11:45

stage 1 / сцена 1

Jazz / Baby / Solo Female / FINAL (02:02 min) 17-06-2022 Friday 12:10

stage 2 / сцена 2

Jazz / Mini / Solo Female / FINAL (02:07 min) 17-06-2022 Friday 12:15

stage 2 / сцена 2

Jazz / Mini / Small Group / FINAL (01:56 min) 17-06-2022 Friday 12:20

stage 2 / сцена 2

Ballet / Juniors / Solo Male / FINAL (02:55 min) 17-06-2022 Friday 12:25

stage 1 / сцена 1

Jazz / Children / Small Group / FINAL (02:14 min) 17-06-2022 Friday 12:25

stage 2 / сцена 2

Ballet / Adults / Solo Male / FINAL (01:06 min) 17-06-2022 Friday 12:30

stage 1 / сцена 1

Dance 4 Fun / Children / Solo Female / FINAL (02:12 min) 17-06-2022 Friday 12:30

stage 2 / сцена 2

Ballet / Adults / Duo / Couple / FINAL (02:59 min) 17-06-2022 Friday 12:35

stage 1 / сцена 1